Για την πλοήγηση


Κοινωνική ευθύνη Best Cleaning


Η πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πυξίδα την υπευθυνότητα, ευσυνειδησία καθώς και την επιχειρηματική ηθική. Είμαστε πρωτοπόροι στην εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση. Η επιχείρηση ως ενεργός εταιρικός πολίτης δεσμεύται και αποδίδει δε δράσεις κοινωνικής ευθύνης, ώστε να καλλιεργείται η εταιρική κουλτούρα.

Koinoniki eythini Best Cleaning
Κοινωνική ευθύνη Best Cleaning
Koinoniki eythini Best Cleaning
Κοινωνική ευθύνη Best Cleanin

Βασική επιδίωξή μας είναι ο συνεχής διάλογος με τους συνεργάτες μας, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας μας και την ενίσχυση των θετικών επιδράσεων. Καταβάλλεται αδιάκοπη συστηματική προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των αναγκαστικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα προκαλούνται κατά την διαδικασία των υπηρεσιών της εταιρείας.